دانلود کتاب هوشمند سیستم های ایمن – اینترنت اشیا و دیدگاه تحلیلی: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات هوشمند. ICIIT 2017 ، چنای ، هند ، 20-22 دسامبر 2017 ، مجموعه مقالات

[ad_1]

این جلد ، صورتجلسه های بررسی شده دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات هوشمند ، ICIIT 2017 است که در دسامبر 2017 در چنای هند برگزار شد. 20 متن کامل و 7 مقاله کوتاه ارسالی با دقت بررسی و از بین 117 برنامه انتخاب شد. آنها شامل تحقیق در مورد اینترنت اشیا (اینترنت اشیا) هستند و در بخشهای فعلی زیر سازماندهی شده اند: فناوریهایی که اینترنت اشیا را فعال می کنند. امنیت اینترنت اشیا اینترنت اشیا اجتماعی؛ شبکه اشیا و سرویس ها و برنامه های اینترنت اشیا.

[ad_2]

منبع