دانلود کتاب هواپیمابر – دومین صعود طولانی

[ad_1]

1920 ، پاریس. جنگ بزرگ به پایان رسید و یوزف و خانواده اش به فرانسه نقل مکان کردند. یوزف و برادر کوچکترش موسی در کارخانه هواپیماهای برادران كودرون در ایسی له مولینو ، نزدیك پاریس ، شغل پیدا می كنند تا از مادر و خواهر و برادر خود مراقبت كنند. یوزف که هنوز امیدوار است یک خلبان حرفه ای شود ، با حلق آویز کردن در فرودگاه نزدیک آرزوی خود را دنبال می کند. با این حال ، او با لهجه آلمانی و حقوق ناچیز یک شاگرد ، از رسیدن به آرزوهای خود فاصله دارد. اما وقتی او متوجه فعالیت های مشکوک باند می شود ، که برادرش موسی درگیر آن بوده است ، راه هایی را برای دستیابی به هدف خود می بیند – صرف نظر از عواقب آن

[ad_2]

منبع