دانلود کتاب همکاری دو جانبه و قاچاق انسان: حذف برده داری مدرن بین انگلیس و نیجریه

[ad_1]

این کتاب یک مطالعه موردی از قاچاق انسان از نیجریه تا انگلستان را ارائه می دهد و اقدامات عملی برای پایان دادن به قاچاق انسان را مورد توجه قرار می دهد. این مطالعه جنبه های زیادی از قاچاق انسان را مورد بررسی قرار می دهد ، از جمله استثمار جنسی ، بردگی خانگی ، سو abuse استفاده از کار ، کلاهبرداری در کمک ها و برداشت اعضای بدن. علی رغم سرمایه گذاری گسترده ای که جامعه بین المللی برای ریشه کن کردن آن انجام داده است ، این شکل مدرن برده داری همچنان پابرجاست و نویسنده از سهامداران می خواهد نه تنها به جنایتکاران ، بلکه همچنین به نگرش ها ، فرهنگ ها ، قوانین و سیاست هایی که مانع از بین بردن برده داری مدرن است ، توجه کنند.

[ad_2]

منبع