دانلود کتاب همان چیزی باشید که آرزو می کنید

[ad_1]

اکثر مردان کاملاً از قدرت خلاقیت تخیل خود آگاه نیستند و همیشه در برابر دستورات “واقعیت ها” سر تعظیم فرود می آورند و زندگی را بر اساس دنیای خارج می پذیرند. اما وقتی این قدرت خلاقیت را در درون خود کشف کنید ، شجاعانه از برتری تخیل دفاع خواهید کرد و همه چیز را تابع آن خواهید کرد و اعتقاد بر این است که می تواند مسیر زندگی همه مردم را تغییر دهد. با تخیل خود ، با تأییدهای خود ، می توانیم جهان خود را تغییر دهیم ، می توانیم آینده خود را تغییر دهیم. اگر ما با اشتیاق سعی در ایجاد مفهوم جدید و بالاتری از خود داشته باشیم ، همه چیز در خدمت ما خواهد بود.

[ad_2]

منبع