دانلود کتاب هفت دروغ: هیجان روانشناختی

[ad_1]

همه چیز با کمی دروغ سفید آغاز می شود. جین به بهترین دوست خود ، مارنی ، اطمینان می دهد ، “مطمئناً شما و چارلز مسابقه خوبی برقرار می کنید ، حتی اگر او مخفیانه به نامزد خود اعتماد نکند. اما یک دروغ شناخته شده است که منجر به موارد دیگری می شود و به زودی رابطه بین این سه نفر برگشت ناپذیر مسموم می شود. اوضاع کم کم از کنترل خارج می شود. ناآرامی به شک تبدیل می شود ، شک به یقین تبدیل می شود – و دوستی به یک دام مرگبار تبدیل می شود … اولین تنش نفسگیر با صدای داستانی جذاب و جذاب از انگلیس

[ad_2]

منبع