دانلود کتاب هزینه های معامله در قراردادهای وام شرکتی: 04.07.2017 – ارزیابی ویژه از تصمیمات BGH XI ZR 562/15 و XI ZR 233/16 و بررسی شرایط و ضوابط عمومی بندهای دستمزد در قراردادهای تجاری شرکت ها

[ad_1]

در دو تصمیم 4 ژوئیه 2017 ، دادگاه فدرال فدرال اعلام کرد که یک بند قرارداد بین بانک ها و شرکت ها در مورد “هزینه معامله برای امضای قرارداد” بی اثر است. این تصمیم پیامدهای گسترده ای دارد ، زیرا چنین بندهایی به طور گسترده ای در امور مالی شرکت ها استفاده می شود و مدت هاست که توسط دادرسی قانونی تصویب شده است. در این زمینه ، نویسنده نشان می دهد که هنوز هم یک نیاز عملی برای توافق نامه هزینه های بانکی با امنیت قانونی وجود دارد. وی با استفاده از مثال بندهای دستمزد ، نشان می دهد كه كنترل شرایط و ضوابط عمومی در مشاغل شرکتی به ساختارهای انعطاف پذیر و استاندارد تفسیر متفاوت بستگی دارد.

[ad_2]

منبع