دانلود کتاب هتل باکسیان: جلد 1

[ad_1]

ظهر ناهار می خورد و نیمه شب روحیه اش به در می خورد. جهان یانگ نمی تواند وارد شود ، جهان زیرین روح ندارد. هتل هشت Immortals فقط به آنچه نمی تواند توضیح دهد اهمیت می داد. نام من شیا سیچه ، چهارمین مدیر هتل Eight Immortals ، ملقب به “رئیس چهارم” است. هیچ یک از سه مدیر قبلی بیش از 50 سال نداشتند. اما هشت خدمتکار در طبقه هشتم رستوران ، راز این مغازه یک قرن را پنهان می کردند و داستانی که می خواهم تعریف کنم با هشت خدمتکار شروع می شود …

[ad_2]

منبع