دانلود کتاب نکوداشت در Saint-Malo – Rue de la thirst: پشم گوسفند وجانوران دیگر

[ad_1]

Le “Borgnefesse” Le “Borgnefesse” قاتلی در میان مشتریان بار وجود دارد: یک بار سایه دار در خیابان د لا سوئف ، یک صاحب دلال محبت ، یک نویسنده ویسکونت ، یک دختر جوان که خیلی احمق نیست ، یک روزنامه نگار که نیاز به احساساتی بودن دارد و البته جنازه ها! بیش از اندازه کافی است که کنجکاوی کمیسیونر اروان لو مروان را که منجر به تحقیقات می شود ، برانگیزد. تحقیق جدید توسط کمیساریا Erwan Le Morvan! درباره نویسنده در سال 1948 ، Laval، R.-G. اولریش دوران جوانی خود را در لمانز و سپس در پاریس گذراند ، قبل از اینکه به طور دائم در منطقه مالوین که خانواده اش از آن بودند اقامت کند. او پس از فعالیت در ارتباطات از راه دور ، خود را وقف علاقه خود به نوشتن کرده است.

[ad_2]

منبع