دانلود کتاب نوکر پرندگان

[ad_1]

این عشق تاریخی که در دهه 1190 و در زمان سلطنت انگلیس بر روی قلب شیر انجام شد ، تجربه خام عشق را کشف می کند: عاشقانه ، جنسی و معنوی. این اقدام نمایشی از ولز به سمت اروپای طوفانی که جنگهای صلیبی آن را لرزان نکرده و به فلسطین بسیار رنگارنگ و به عقب برگشته است. گای لانفرانک متکبر با فرستادن مادر منفور خود ، Ailena Valaise ، برای زیارت به سرزمین های مقدس ، کنترل قلعه خانواده را در دست می گیرد. ویلی آیلنا قول انتقام از شخصیت راشل تیبون ، دختری یهودی را گرفت که پس از تلفات صلیبی ها از کشتار خانواده و دیگر یهودیان جان سالم به در برد. برنامه Ailena برای بازپس گیری قلعه ساخته شده توسط پدرش راشل را به یک عشق واقعی در برابر انتقام جویی خطرناک ، ایمان و احتمالات غیرممکن سوق می دهد.

[ad_2]

منبع