دانلود کتاب نوکر ارواح: کتاب سواره اژدها اسنن 8

[ad_1]

جادو در حال مردن است. الدوین و مارن سفری به مدارس دیگر آغاز می کنند تا ببینند راننده همکارشان تحت تأثیر وقفه جادویی قرار گرفته است یا خیر. مدرسه Terranese تعجب تاریک و راز تاریک تری را ارائه می دهد. مارن که مجهز به اطلاعات جدید است ، شک دارد که منبع وقفه را می داند … و این همه تقصیر او است. طرفداران مدرسه اژدها Sarah KL Wilson در کنار Eragon کریستوفر پائولینی و Dragon Riders از Anne McCaffrey در Pern احساس راحتی می کنند. خادم ارواح هشتمین قسمت از سریال Dragon Riders of Osnen است. سری Osnen Dragon Riders: Book 1: The Trial of Sorceery Book 2: Flame Link Book 3: The Warrior’s Call Book 4: The Coin of the Souls Book 5: Wings of Dread Book 6: Eyes of the Stone Book 7: Tooth and Claw کتاب 8: نوکر روح ها کتاب 9: دود و سایه (دسامبر 2020) کتاب 10: سوار تاریک (ژانویه 2021)

[ad_2]

منبع