دانلود کتاب نوآوری در وارونگی کلاس زبان: نظریه ها و کاربردها

[ad_1]

این کتاب در مورد انتقال از طیف گسترده ای از مباحث مربوط به آموزش زبان دوم و خارجی ، مانند ارزیابی ، تلفظ ، صحبت کردن ، گوش دادن ، خواندن ، نوشتن و آموزش زبان مبتنی بر محتوا ، توصیه هایی ارائه می دهد. این به معلمان انگلیسی کمک می کند تا ایده کلاس معکوس را به عنوان یک زبان خارجی بهتر درک کنند ، براساس نظرات سایر متخصصان در این زمینه در این کتاب مثالهایی برای معلمانی که می خواهند ترجمه کلاسهای خود را شروع کنند ، و ایده های اضافی برای کسانی که از قبل بی احترامی می کنند ، ارائه شده است.

[ad_2]

منبع