دانلود کتاب نمازهای خواب هنگام خواب برای کودکان: نمازهای شیرین هفته هنگام خواب ، دوشنبه تا یکشنبه

[ad_1]

این کتاب دعا با هدف ساختن زندگی دعایی کودک شما به روشی سرگرم کننده و قابل گفتن ساخته شده است. لحن قافیه ای و گفتاری هر نماز ، همراه با تصویری رنگارنگ و هماهنگ ، هدف آن است که وقت نماز را برای کودکان یک تجربه لذت بخش کند. هدف این کتاب همچنین تشویق کودکان برای نزدیک شدن و گفتگو با خدا در مورد هر آنچه در زندگی آنها اتفاق می افتد است ، زیرا خدا همیشه آماده شنیدن است و دوست دارد از آنها بشنود ، صرف نظر از موضوع یا فکر. این کتاب عمدتا برای کودکان 0-6 ساله است ، اما همچنین برای کودکان بزرگتر که می توانند به راحتی با تغییر موضوعات نمازهای فردی ارتباط برقرار کنند ، می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

[ad_2]

منبع