دانلود کتاب نفس بکشید: آگاهی و ادغام بدن و روح و روح

[ad_1]

نفس کشیدن در زندگی دعوت به کسی است که به دنبال معنی می رود ، سعی می کند خود را بشناسد تا خود ، دیگران و جهان را بهتر درک و قبول کند. نویسنده یک تحول درونی را از طریق آگاهی بدن پیشنهاد می دهد که روح و جسم را در هم می آمیزد. از تنفس ، حرکت و رقص به عنوان رویکرد حساس به زندگی و ارائه تکنیک های انرژی ، کاربردهای درمانی و هنری استفاده می کند.

[ad_2]

منبع