دانلود کتاب نظریه اطلاعات و ارتباطات در زیست شناسی مولکولی:

[ad_1]

این مونوگرافی ویرایش شده نتایج تحقیقات میان رشته ای جمع آوری شده برنامه اولویت “نظریه اطلاعات و ارتباطات در زیست شناسی مولکولی (InKoMBio ، SPP 1395)” ، بنیاد تحقیقات آلمان DFG را که از 2010 تا 2016 تأمین می شود ، ارائه می دهد. طیف موضعی بسیار گسترده است و شامل مواردی از جمله: میکرو RNA به عنوان بخشی از ارتباطات سلولی ، جریان اطلاعات در مسیر انتقال سیگنال پستانداران ، ارتباط سلول و سلول ، ساختارهای نشانه شناختی در سیستم های بیولوژیکی و کاربرد روش ها می باشد. از تئوری اطلاعات گرفته تا تجزیه و تحلیل تعامل پروتئین. مخاطبان اصلی در درجه اول از متخصصان تحقیق در زمینه پردازش سیگنال های بیولوژیکی تشکیل شده اند ، اما این کتاب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز مفید است.

[ad_2]

منبع