دانلود کتاب نانومواد نیمه هادی II-VI مبتنی بر کادمیوم: روشها و استراتژیهای سنتز

[ad_1]

این کتاب دیدگاه فناوری و مروری جامع از تلاش های تحقیقاتی مربوط به نانومواد نیمه هادی مبتنی بر کادمیوم گروه II-VI را ارائه می دهد. این آخرین اطلاعات در مورد روشهای مختلف مصنوعی برای تهیه این مواد با استفاده از انواع استراتژیهای تجربی را توصیف می کند. اثرات ریشه های سنتز بر ویژگی های ساختاری ، حرارتی ، مکانیکی ، شبکه vibronic ، الکترونیکی ، نوری و حامل های این ساختارهای نانو به طور سیستماتیک بررسی می شود. مخاطبان گسترده ای از دانشجویان ، محققان ، دانشگاهیان ، دانشمندان ، تکنسین ها ، دانشگاهیان ، صنعتگران می توانند از این کتاب بهره مند شوند زیرا نیمه هادی های مبتنی بر کادمیوم به لطف ویژگی های نوآورانه خود دارای اهمیت تحقیقاتی و صنعتی هستند.

[ad_2]

منبع