دانلود کتاب نانوذرات و خوشه های فلزی: پیشرفت در سنتز ، خصوصیات و کاربردها

[ad_1]

این کتاب زمینه در حال گسترش ذرات و خوشه های نانو فلز ، به ویژه خصوصیات وابسته به اندازه و پدیده های کوانتومی را در بر می گیرد. رویکردهای سازمان اتمها که خوشه و ذره نانو تشکیل می دهند ، در چند وقت اخیر به سرعت در حال پیشرفت هستند. این پیشرفت ها با ترکیبی از رویکردهای تجربی و محاسباتی توضیح داده شده و به طور مفصل توسط نویسندگان بحث شده است. نکات برجسته اخیر در مورد انواع خواص و برنامه های در حال ظهور از پلاسمون تا تجزیه و تحلیل به نمایش گذاشته شده است.

[ad_2]

منبع