دانلود کتاب نانوایی

[ad_1]

برت چیزی بیش از سن کافی برای جنگیدن در جنگ نمی خواهد – استفاده از سلاح ، دفاع از کشورش و زندگی پرماجرا. او نمی داند که اسرار و خطرات جنگ همیشه در خط مقدم نیست و اقدامات کودک می تواند همه چیز را تغییر دهد.

[ad_2]

منبع