دانلود کتاب نام تجاری و بازاریابی در آموزش عالی: چشم اندازهای ملی و جهانی

[ad_1]

این جلد بررسی اساسی از برند و بازاریابی در آموزش عالی از دیدگاه های ملی ، منطقه ای و جهانی را ارائه می دهد. شرکت کنندگان با مهارت در آموزش عالی ، جامعه شناسی ، آموزش مقایسه ای و بین المللی ، بازاریابی ، رتبه بندی و خیرخواهی آموزشی از چارچوب های نظری جدید و مواردی از آفریقا ، آسیا ، اروپا ، آمریکای لاتین و ایالات متحده برای نقشه برداری از نام تجاری آموزش عالی استفاده می کنند. موارد تجربی و تجزیه و تحلیل ادبیات نشان می دهد که برند سازی به یک هدف عمدی برای آموزش عالی تبدیل شده است. این کتاب نشان دهنده نقش حیاتی سیاست و حرفه ای سازی در ارتقا strategies استراتژی های مارک و بازاریابی در آموزش عالی در رابطه با برابری و همچنین پویایی م institutionسسه دانشجو است.

[ad_2]

منبع