دانلود کتاب مکانیک سنگ در استخراج نمک

[ad_1]

یک مطالعه در مورد مکانیک سنگ در استخراج نمک ، این مطالعه شامل اکتشاف و افتتاح معدن نمک ، تغییر شکل و تخریب نمک ، مکانیک لایه و تجزیه و تحلیل کنترل و پایداری سازه های معدن برای سیستم های مختلف استخراج است.

[ad_2]

منبع