دانلود کتاب موفقیت فرزند یک کشاورز آفریقایی: مسیری غیرمعمول

[ad_1]

در این زندگینامه ، نویسنده اقدامات فرهنگی آفریقا ، زندگی خانواده اش در محیط دهقانی ، تحصیلات غیرمعمول ، کارآفرینی و شغل حرفه ای خود را برجسته می کند. این استراتژی های جالبی را ارائه می دهد که از آن برای راه اندازی تجارت استفاده می کند. وی همچنین آینده سرزمین مادری خود چاد را زیر سال می برد و افکار خود را در مورد واقعیت های جامعه و جنبه های سیاسی و اقتصادی-اقتصادی که زندگی اقتصادی و انسجام اجتماعی را در کشور تضعیف می کند ، بیان می کند.

[ad_2]

منبع