دانلود کتاب موفقیت در تحصیلات دانشگاهی در فرانسه: راهنمای دانشجویان خارجی

[ad_1]

این کتاب ابتدا نحوه آمدن و تحصیل در فرانسه را توضیح می دهد (انتخاب دوره ، درخواست ، گرفتن بورس و ویزا). سپس نحوه یادداشت برداری ، کار با یک موضوع ، ساختن کارت های مطالعه و ارائه شفاهی را توضیح می دهد. سپس سازمان امتحانات ، شفاهی ، پایان نامه ، دزدی ادبی و سیستم درجه بندی فرانسه را ارائه می دهد. سرانجام ، در مورد یافتن محل اقامت ، بیمه ، داشتن زندگی سالم ، سازماندهی و مدیریت زمان و استرس شما مشاوره ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع