دانلود کتاب مواد کمونیست چین در دفتر بایگانی تحقیقات ، تایوان

[ad_1]

طی سالهای طولانی درگیری داخلی در چین ، مقامات ناسیونالیست مطالب گسترده ای را در مورد دشمنان کمونیست خود جمع کردند. این مواد ، که در حال حاضر در م institutionsسسات دولتی تایوان ذخیره می شود ، منبع بسیار خوبی برای مطالعه جنبش کمونیست چین است. در میان آنها مجموعه تحقیقات تحقیق (BIC) است که بیش از 300000 جلد اسناد اصلی مربوط به جنبش کمونیست چین را در خود جای داده است. هدف از مطالب کمونیستی چین این است که دانشگاهیان بدون توصیف جامع دارایی های دفتر ، توصیف نمایشی از مجموعه ، اشاره به پیامدهای آنها در تحقیقات و پیشنهاد زمینه های جدید تحقیق در دفتر ، به دانشگاهیان ارائه دهند. علوم سیاسی و تاریخ [1, 4].

[ad_2]

منبع