دانلود کتاب من با مرد بعدی تنها مانده ام

[ad_1]

کنستانزه آلبرت ناامید عاطفی را همانطور که سی سال پیش بود وقتی معلم خود را به عنوان یک دانش آموز تحسین کرد ترک کرد: “با مرد بعدی همه چیز متفاوت خواهد بود.” در آن زمان ، دستیار دکتر به آلبرت روی آورد … ازدواج پس از مدت ها ، اما حالا می خواهد خط بکشد. کنستانزه دوباره شروع می کند! آیا او این بار موفق به پریدن خواهد شد؟ با نگرشی جسورانه و فمینیستی ، کنستانزه وکسلبورگ نماینده نسلی از زنان “آزاد شده” در گذار بین وابستگی و استقلال است.

[ad_2]

منبع