دانلود کتاب مناطق و توسعه: سیاست ، امنیت و اقتصاد

[ad_1]

مقالات ارائه شده در کنفرانس EADI 1996 ، کارگاه آموزشی تجارت جهانی و تجارت ، روندهای جدید منطقه گرایی را برای نهادهای مختلف از دیدگاه های مختلف بررسی کردند. آنها اثرات مناطق ، تأثیر آنها بر سیاست و عملکرد در کشورهای در حال توسعه و نهادهای اقتصادی بین المللی را ارزیابی کردند و سعی کردند آنها را از نظر تئوری اقتصادی و سیاسی تفسیر کنند.

[ad_2]

منبع