دانلود کتاب ملکه سه گانه ها

[ad_1]

2042. Orca از بین سایه ها ، نگهبان خیابانی حیله گر و بی وجدان سابق ، یک امپراتوری قدرتمند را بنا می کند. در حالی که در سیاست ، اقتصاد و رسانه خود را آرام و متفکر نشان می داد ، ارتباطات قدیمی او در خیابان ها به او کمک می کند تا هرچه باشد به اهدافش برسد. چه کسی کنار جاده خواهد افتاد؟ چه توافق نامه ها و اتحادهای جدیدی برقرار خواهد شد؟ و در آخر چه کسی مزیت را حفظ خواهد کرد؟ در جلد دوم پایان حماسه جهانی Les Ombres Grimpantes – آینده ای نزدیک! “چه نوع امپراطوری می سازید؟ ممکن است بپرسید.” ملکه تثلیث با خون ، خیانت و استقامت پاسخ می داد.

[ad_2]

منبع