دانلود کتاب مقاومت (ها)

[ad_1]

این نمایش داستان دو دختر جوان ، یك آلمانی و یك فرانسوی است كه در برابر دیكتاتوری نازی ها قرار می گیرند. سوفی شول یک فعال مخفی در مونیخ در جنبش رز سفید است که توسط برادرش و یکی از هم دانش آموزانش تاسیس شد. زن جوان فرانسوی ، دختر کارگر راه آهن که در کارشکنی علیه مهاجم در پیکاردی شرکت می کند ، یک دوست یهودی خود را پنهان می کند. ما در سال 1943 هستیم. سوفی در آستانه سوار شدن به قطار است تا جزوه های سیاسی خود را به اشتوتگارت توزیع کند. دور از خانه ، شرق ، دختر جوان دیگر از قطار پیاده می شود. حالا شما یک شماره روی بازوی خود دارید. یک کلمه آنها را متحد می کند: مقاومت!

[ad_2]

منبع