دانلود کتاب مقاومت در برابر فتح فرانسه: خلیج گینه و کشورهای اقیانوس هند ، قرن نوزدهم: مقاومت آفریقا از کشورهای خلیج گینه و مناطق اقیانوس هند تا فتح فرانسه در قرن نوزدهم

[ad_1]

از دهه 1840 ، فرانسوی ها واقعاً علاقه مند به کشف سواحل آفریقا و جزایر اقیانوس هند بودند. ورود به داخل کشور در اوایل دهه 1880 شتاب گرفت و از مقاومت شدیدی برخوردار شد. پس از توصیف مبارزات آفریقایی ها در کشورهای ساحلی علیه فاتحان جهادی و اشغال فرانسه (L’Harmattan) در قرن نوزدهم ، در اینجا جمعیت کشورهای خلیج گینه و سرزمین های اقیانوس هند آورده شده است. .

[ad_2]

منبع