دانلود کتاب مقالات کارگاه و پوستر در سیزدهمین کنفرانس بین المللی تئوری اطلاعات مکانی (COSIT 2017):

[ad_1]

این کتاب مقالات کارگاه ها و پوسترها را در سیزدهمین کنفرانس بین المللی تئوری اطلاعات مکانی (COSIT 2017) ارائه می دهد ، که به تمام جنبه های فضا و محیط های فضایی می پردازد که توسط انسان ، سایر حیوانات و عوامل مصنوعی نشان داده شده و شرح داده شده است. کارگاه ها و پوسترهایی که مکالمات اصلی کنفرانس را تکمیل می کنند ، س questionsالات یا چالش های تحقیقاتی خاص را در تئوری دانش فضایی و موضوعات نزدیک به هم بررسی می کنند ، از جمله پیشرفت در مفهوم سازی مناطق خاص مکانی – زمانی و کاربردهای مختلف اطلاعات مکانی و زمانی.

[ad_2]

منبع