دانلود کتاب مقالات منتخب از کنفرانس مشترک جهانی مهندسی صنایع در عصر صنعت 4.0: مهندسی صنایع و کاربردها ، GJCIE 2017 ، 20-21 ژوئیه ، وین ، اتریش

[ad_1]

این کتاب نسخه های گسترده ای از بهترین مقالات ارائه شده در کنفرانس مشترک جهانی مهندسی صنایع و کاربردها (GJCIE) را که در تاریخ 20 تا 21 ژوئیه 2017 در وین برگزار شد ، گرد هم آورده است. حوزه های اصلی تحقیقاتی مرتبط ، یعنی مهندسی صنایع ، مهندسی و مدیریت فناوری و مدیریت مهندسی سیستم های بهداشتی. هدف این کتاب ادغام نظریه و عمل و تلفیق دیدگاه های دانشگاهی ، صنعتی و حکومتی از دیدگاه های مختلف است.

[ad_2]

منبع