دانلود کتاب مفهوم سوuse استفاده از حقوق شورشیان

[ad_1]

هر کس آنچه را “سو abuse استفاده از حقوق” می داند محکوم می کند و برخی آن را به یک اصل کلی قانون می رسانند. با این حال ، این مفهوم به ندرت کافی است که به عنوان یک قاعده تصمیم استفاده شود. وقتی قضات ادعا می کنند که این کار را انجام می دهند ، اگر خودسرانه نباشد ، با اتهاماتی غیرقابل پیش بینی روبرو می شوند. این کتاب پس از بررسی ریشه ها و منطق مختلف مفهوم در دکترین ملی و بین المللی و دشوار بودن کاربرد آن در هر دو قانون تطبیقی ​​و بین المللی ، به این نتیجه می رسد که ارائه خدمات خارج از متن ارائه شده به عنوان بخشی از lex specialis بسیار مبهم است. . به عنوان یک اصل کلی حقوق بین الملل.

[ad_2]

منبع