دانلود کتاب معماری جدید چین: ساختمان در بافت

[ad_1]

نسل جدید شروع به شکل دادن به معماری چینی می کند. این معماران که اکثراً در غرب تحصیل کرده اند ، با برخورد حساس با مواد و فضا ، رابطه آنها با زمینه منطقه ای و بازگشت به سنت های فرهنگی مشخص می شوند. از آنجا که مهمترین نماینده آن ، وانگ شو ، جایزه پریتزکر را دریافت کرد ، معماری جدید چین به آگاهی عموم متخصصان بین المللی تبدیل شده است.

[ad_2]

منبع