دانلود کتاب مطالعات زبانی و فرهنگی: سنت ها و نوآوری ها: پانزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبانی و فرهنگی (LKTI 2017) ، 11-13 اکتبر 2017 ، تومسک ، روسیه

[ad_1]

این کتاب ، هفدهم. مشارکت در کنفرانس بین المللی مطالعات زبانی و فرهنگی: سنت ها و نوآوری ها (LKTI 2017) بینشی در مورد نظریه ، تحقیق ، دستاوردهای علمی و بهترین شیوه ها در زمینه های آموزش ، زبان شناسی و آموزش و یادگیری زبان فراهم می کند. با تمرکز ویژه بر دیدگاه های سیبری و همکاری بین دانشگاهیان سایر مناطق روسیه. این کتاب با پوشش موضوعاتی مانند توسعه برنامه درسی ، طراحی و ارائه دوره ها ، و آموزش حرفه ای ، برای دانشگاهیانی است که در همه مقاطع تحصیلی تلاش می کنند برای بهبود محیط های آموزشی – مدرسه ، آموزش عالی و ادامه توسعه حرفه ای – در زمینه آنها کار کنند.

[ad_2]

منبع