دانلود کتاب مشکلات و راه حل های محیط زیست عصر مدرن:

[ad_1]

این کتاب تصویری جدید از تحولات فعلی در بررسی چارچوب های نظری و عملی مشکلات زیست محیطی و راه حل های اخذ شده از آخرین یافته های تحقیق تجربی ارائه می دهد. این کتاب به مفاهیم و اصول اساسی فرآیند ، رویکردهای بیوشیمیایی و مولکولی مدرن ، ژنومیک و متاژنومیک می پردازد. پروتئومیکس براساس ادبیات فعلی در مورد استراتژی های بازیابی انواع آلاینده های خطرناک ، جذب و بازیافت کربن میکروبی ، تصفیه گیاهان ، سفید سازی بیو ، جذب بیولوژیکی ، مقیاس گذاری سیستم ها و مشکلات و راه حل های زیست محیطی ، مزایا و معایب را در نظر می گیرد. این کتاب برای متخصصان ، محققان ، دانشگاهیان و دانشجویانی است که می خواهند درک خود را از نقش استراتژیک حفاظت از محیط زیست و فن آوری های پیشرفته اعمال شده در سطوح مختلف بهبود دهند. برای مهندس یا دانشمند مجرب که در این زمینه کار می کند مفید خواهد بود.

[ad_2]

منبع