دانلود کتاب مشکلات مکانیکی الاستیک حرارتی صفحه نازک مستطیلی

[ad_1]

این کتاب در مورد مشکلات مکانیک حرارتی الاستیک دال باریک مستطیلی بتونی بحث می کند. این مقاله به تفصیل راه حل تحلیلی انحراف ، گشتاور خمش ، ارتعاش حرارتی و کمانش حرارتی یک دال بتونی مستطیلی نازک را با استفاده از مشتق نظری با مثالهای عددی توصیف می کند. برای تسهیل کاربرد ، این کتاب همچنین شامل جداول محاسبه انحراف و خمش یک صفحه بتونی مستطیل مستطیل شکل نازک با پشتیبانی چهار طرفه و شرایط مرزی آزاد است.

[ad_2]

منبع