دانلود کتاب مشکلات توبیاس

[ad_1]

در تابستان سال 1775 ، کشیش توبیاس ویتمور ، یک متصدی جوان ، خود را بیهوش و ناخواسته توسط زنان زیبای کمرنگ و خسته کننده خود در اعماق حومه خواب آلوده در جنوب غربی انگلیس در تابستان 1775 اغوا می کند. St. او به Stratton-over-Wye نقل مکان می کند تا کشیش مارگارت شود. این حرکت ناشیانه شغلی ، که یک بار دیگر مادر مشکوک او تصور کرده است ، تلاش های او را برای یافتن یک عروس متمول و جاه طلب از نظر اجتماعی تنها ترجیح می دهد. آیا با دیدن چند خانم محترم به او می درخشند ، آیا توبیاس در برابر اراده آهنین مادرش برای ازدواج با یک پیشنهاد بزرگ و وحشتناک مقاومت می کند؟ آیا خانمهای شیطان در زندگی شما همچنان به صورت احساسی پاسخ می دهند؟ و آیا او موفق خواهد شد عشق واقعی را در میان همه فشارهای کشیش و خانواده و وسوسه های لغزنده پیدا کند؟

[ad_2]

منبع