دانلود کتاب مشاوره: مهارت ها و ابزارهای مشاوره تخصصی

[ad_1]

صلاحیت مشاوران در طول سالها نیاز به مشاوره تخصصی بسیار زیاد شده است. در دنیایی که به طور فزاینده ای پیچیده است ، زندگی از مردم س questionsالاتی می پرسد که فقط با دانش و تجربه خود دیگر نمی توانند به آنها پاسخ دهند. به عنوان مثال ، شما به مشاوره ای از نظر حقوقی ، مالیاتی ، فنی یا پزشکی نیاز دارید. آنها این را از متخصصانی می گیرند که در اکثر موارد در موضوع خود بسیار آگاه هستند اما در مورد مشاوره با چالش های خاص مورد نیاز روبرو هستند.

[ad_2]

منبع