دانلود کتاب مسیحیان و همجنس گرایان. نماهایی از آمریکای لاتین

[ad_1]

معنویت و تنوع جنسی ظاهراً بیانات جداگانه ای از یکدیگر هستند ، نه تنها در محافل دانشگاهی و کلیساها ، بلکه در گروه هایی که برای تنوع جنسی در تلاشند. در این کتاب ، این دو گزاره با صدای افرادی که از تجربیات زندگی خود دارند سازگار است که پس از تصدیق صادقانه متفاوت بودن گرایش جنسی ، راهی برای زندگی در اعتقادات خود کشف می کنند. این متن با هدف ارائه بستری برای نشان دادن چگونگی همزیستی عقیده و تنوع جنسی در زندگی زنان و مردان از کشورهای مختلف آمریکای لاتین ، ارائه داستان زندگی آنها و ارائه تجارب صمیمی LGTBs ، که بعد ضروری آنها است زندگی می کند علیرغم مخالفت مکرر کلیسا و مسیحیان ، آنها نمی خواهند تسلیم شوند.

[ad_2]

منبع