دانلود کتاب مستعمره شرقی

[ad_1]

دو سال پس از شب بنفش ماه ، دانشمندان در مناطق مسکونی دیواری به نام مستعمره شرقی گروهی از جوانان را با دقت انتخاب کردند. وقتی خواهر ابی توکان بیمار می شود ، ابی سفری خطرناک را به مقصد کلنی آغاز می کند. ابی با ترس از اینکه زمان کمی برای توکان باقی مانده است ، به سرعت متوجه می شود که زمان خارج از کلنی برای همه در حال اتمام است.

[ad_2]

منبع