دانلود کتاب مسائل ریاضیات در آموزش و پرورش: مقالاتی به افتخار راجر ای هاو

[ad_1]

این کتاب از سهم راجر ای هاو در جامعه بین المللی ریاضیات و آموزش ریاضیات الهام گرفته شده است. دکتر مشهور به خاطر کمک های پژوهشی خود در زمینه های نظریه بازنمایی ، اشکال خود شکل ، تحلیل هارمونیک و نظریه ثابت با هم کار کنید تا این بخش از جهان ریاضی را به روش های جدیدتر ، انتقادی و خلاقانه بررسی کنید. این جلد به خلاصه و برجسته کردن مشارکت هاو در زمینه های مختلف موضوعی در آموزش ریاضیات کمک می کند ، امکان و اهمیت درگیری ریاضیدانان در تحقیقات با تأثیر بالا در آموزش ریاضیات را نشان می دهد و اهمیت همکاری و تبادل بین رشته ای را نشان می دهد.

[ad_2]

منبع