دانلود کتاب مسائل اجتماعی در عصر COVID-19 دوره 1: جلد 1: چشم اندازهای ایالات متحده

[ad_1]

این کتاب که توسط تیمی بسیار محترم از نویسندگان که توسط انجمن مطالعه مشکلات اجتماعی (SSSP) گرد هم آمده اند ، نوشته شده است و اطلاعات در دسترس را ارائه می دهد و به دنبال شیوع COVID-19 پاسخ های سیاست های عمومی را برای فشردن مسائل اجتماعی در ایالات متحده توصیه می کند. . برای قربانیان و عدالت ، جمعیت های آسیب پذیر ، معضلات اشتغال و بهداشت و رفاه.

[ad_2]

منبع