دانلود کتاب مسئولیت مالی سردفتر در امور املاک و مستغلات و ارث در کامرون

[ad_1]

در زمینه کامرون ، نقل و انتقال املاک و مستغلات ، صرف نظر از شکل آنها ، مشمول تخفیف مالیاتی مشمول معافیت و سایر معافیت ها می شوند. به همین ترتیب ، مالیات بر ارث در تمام نقل و انتقال های املاک ناشی از مرگ ، چه از طریق قوانین تفویض قانونی و چه تنظیمات مربوط به مرگ توسط متوفی ، قابل پرداخت است. در چارچوب قرارداد پیمانکاری مالیاتی ، دفاتر اسناد رسمی رسمی موظف به جمع آوری تمام این مالیات ها و بازپرداخت آنها به خزانه داری عمومی در مدت قانونی هستند. در صورت عدم انطباق ، مشمول مجازات های مختلفی می شود و بنابراین مسئولیت مالی خود را به عهده می گیرد ، هم مسئولیت های شخصی و هم مسئولیت های متعدد.

[ad_2]

منبع