دانلود کتاب مسئولیت حفاظت: بوم شناسی و عزت

[ad_1]

هدف از این کنفرانس پیشنهاد کرامت به عنوان الگوی جدیدی برای تدبر ، هدایت و نفوذ اقدامات با هدف محافظت از اکوسیستم های جهانی و پاکسازی روابط انسانی مرتبط بود. ما سعی کردیم نشان دهیم که ، همانطور که در اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 یادآوری می شود ، احترام به “کرامت ذاتی همه اعضای خانواده انسانی” نیاز به احترام به oiko (“زیستگاه”) ما دارد که در آن از کلمه “بوم شناسی” استفاده می شود. این به معنای “خانه مشترک ما به طور خلاصه” است. همچنین مهم بود که حتی بیشتر به شهرت خود به عنوان بازیکن آزاد برسیم ، زیرا ما مسئول انتخاب ها و اقدامات خود هستیم. این امر هم بر طبیعت و هم دیگران تأثیر می گذارد.

[ad_2]

منبع