دانلود کتاب مسئله مانع حق چاپ در دوران کتاب الکترونیکی و جستجوی کتاب Google در آلمان و ایالات متحده

[ad_1]

طبق قانون قضایی ، موانع کپی رایت باید تفسیر محدود شود و نمی تواند مشابه باشد. با این حال ، نوآوری های فنی اجازه استفاده از مشاغل محافظت شده از طریق دیجیتالی شدن را که قبلاً ناشناخته بودند ، می دهد. به نظر نویسنده ، این امر مستلزم توسعه مداوم موانع کپی رایت است. این س theال را بررسی می کند که آیا می توان موانع را به صورت جداگانه بیشتر توسعه داد یا اینکه باید از روشی برای تفسیر موانع به روش کمتری استفاده کرد ، بسته به مفهوم و هدف دادرسی از طریق آزمون سه مرحله ای. نویسنده بحث می کند که آیا باید با تغییر قوانین اروپا یا حتی یک هماهنگی کامل از دگماتیک های مانع کاملاً متفاوت ، یک بند مانع عمومی ایجاد شود. این مشکلات به وجود آمده را تجزیه و تحلیل می کند و راه حل های منطقی ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع