دانلود کتاب مرور مجدد قطعات ارسطو: مقاله های جدید درباره قطعاتی از آثار گمشده ارسطو

[ad_1]

مطالعه فلسفی و فلسفی قطعات و آثار گمشده ارسطو از دهه 1960 تا حدودی در پس زمینه افتاده است. این با توجه به جنبه های متنوع و ابتکاری کار ارسطو در دهه گذشته ناراحت کننده است. این مجموعه از مقالات بررسی شده از آخرین تحولات و روندهای تجزیه و تحلیل ، انتقاد و روش برای تجزیه و تحلیل قطعات ارسطو استفاده می شود. مقاله های فردی از قطعات به عنوان وسیله تفسیر استفاده می کنند ، زمینه های مختلفی از فلسفه ارسطو را روشن می کنند و بین آثار گمشده و موجود ارسطو پل ایجاد می کنند. بخش اول نشان می دهد که چگونه ارسطو بخشهایی از درک خود از فلسفه را در کار “محبوب” منتشر شده خود ، قاب کرده است. قسمت دوم به مباحث تفسیر فلسفی آثار ارسطو می پردازد که تا امروز باقی مانده اند و می توان آنها را با قطعاتی از آثار از دست رفته وی روشن کرد. مباحث فلسفی مورد بحث در این بخش از الهیات گرفته تا علوم طبیعی ، روانشناسی ، سیاست و شعر است. در کل این کتاب با ارائه ارزیابی مجدد از قطعات و اکتشافات روش شناختی جدید ، رویکرد جدیدی به آثار گمشده ارسطو دارد.

[ad_2]

منبع