دانلود کتاب مرور قانون Vivad Se Vishwas ، قالب سQالات متداول 2020

[ad_1]

(به روزرسانی شده تا 12 مه سال 2020) درباره کتاب این کتاب یک راهنمای عملی است که تجزیه و تحلیل عملی قانون 207 مالیات مستقیم از طریق Viavad Se Vishwas را ارائه می دهد. این یک درک عملی از مفاهیم و رویه های تعیین شده توسط قانون را فراهم می کند و مشکلات و ناهماهنگی های مختلف را برجسته می کند. از آنجا. این کتاب به صورت سوالات متداول (سQالات متداول) است. نویسنده ، نمودار کار ویواد صمدان ، 1998 و غیره این سازمان سعی کرده است با مراجعه به طرحهای قبلی مانند ، و در صورت لزوم ، قوانین مختلف فقهی در مورد این طرحها ، به هر مسئله ای که بوجود آمده پاسخ دقیق و جامع دهد. این کتاب ترکیبی از یک رویکرد تفسیری و یک رویکرد پرسش و پاسخ است که باعث می شود خواننده پسند باشد و در عین حال به طور دقیق و عمیق به حل مشکلات بپردازد. این کتاب همچنین جنبه های رویه ای تکمیل فرم های مشخص شده در قوانین مالیات مستقیم Vivad Se Vishwas ، 2020 را پوشش می دهد. این کتاب یک راهنما ، ماشین حساب و تفسیر بسیار مفید برای استفاده توسط حسابداران مستند ، وکلا ، دست اندرکاران مالیات بر درآمد خواهد بود. دانشجویان ، سایر دانشگاهیان و مودیان مالیاتی که می خواهند به درک عملی از برنامه برسند ، تجزیه و تحلیل کلیدی ، انتقادی از قانون و قوانین VSV ، همراه با مثالهای عملی و شرایط در قالب FAQ ، از جمله توضیحات منتشر شده توسط قوانین مربوط به CBDT ، فرم ها ، اطلاعیه ها و بخشنامه ها تجزیه و تحلیل و توضیح داده شد عوامل کلیدی و نکات عملی در هنگام پر کردن فرم های مختلف شامل راهنمایی عملی مبتنی بر موضوع در مورد رویه های ناشی از قانون VSV و قوانینی برای سهولت مراجعه برای خوانندگان موارد زنده را پوشش می دهد و نمونه هایی از محاسبه مالیات های مورد اختلاف را ارائه می دهد ، مالیات و بدهی ها مبلغ قابل پرداخت طبق قانون شامل قانون قضایی مربوطه می باشد.

[ad_2]

منبع