دانلود کتاب مرزها در ترکیه و تحرک: مدیریت روان و کشورها

[ad_1]

ترکیه بیست سال به طول انجامید ، از طرق مختلف ، “ترانزیت” ، “مقصد” ، “اروپایی” ، “مسلمان” و “امن” همانطور که شاهد مسئله سازی بود و ریشه در مداخلات مختلف محدود کننده دارد. این کتاب بر روی بازیگران به ظاهر متفاوتی است که در چنین مداخلاتی دخیل هستند ، از سازمان های اتحادیه اروپا و بین المللی گرفته تا مبلغان ، کارشناسان امنیتی و مهاجران. این نشان می دهد که چگونه این بازیگران برای کنترل ، کنترل ، پردازش ، صرفه جویی و بالا بردن روحیه خود در جمعیت متحرک به منطق متقاطع مدیریت گرایی ، امنیتی سازی ، انساندوستانه و شرق گرایی اعتماد می کنند.

[ad_2]

منبع