دانلود کتاب مرزهای اروپای مرکزی پس از توافق نامه شینگن:

[ad_1]

این کتاب نتیجه مطالعه تأثیرات قابل توجه امضای توافق نامه شینگن در مناطق مرزی امضا کنندگان ، به ویژه مرزهای اروپای مرکزی است. تجزیه و تحلیل نگاهی عمیق به ادغام ، توسعه و درک اروپا در سطح ایالت و در مناطق مرزی منتخب اروپای مرکزی ارائه می دهد. این کتاب نتایج بررسی های جمعیت در این منطقه را مورد بحث قرار می دهد و مهمترین ویژگی های توسعه مناطق مرزی در مرزهای داخلی / مناطق مرزی اروپای مرکزی پس از توافق نامه شینگن را ارائه می دهد. این کتاب برای دانشجویان و محققان علاقه مند به مناطق مرزی مناسب است ، اما همچنین خلاصه ای از اطلاعات را دارد که مورد توجه برنامه ریزان منطقه ای و سیاست گذاران است.

[ad_2]

منبع