دانلود کتاب مرد سوم از پایین: داستان پلیسی

[ad_1]

کشف دو جسد در دشتی در حومه فوقانی کناکری عصبانیت را افزایش می دهد ، اما این س theال را نیز ایجاد می کند: آیا قربانیان توسط همان قاتل کشته شدند؟ برای کدام تلفن همراه؟ تحقیقات به رهبری کمیسر یوسف و بازرس سیماکان به تدریج رمز و راز را روشن می کند.

[ad_2]

منبع