دانلود کتاب مرد بیمار عمومی می شود: جلد 2

[ad_1]

برای مشاوره ، برای جمع آوری]اشتیاق به بدشانسی در دنیای عجیب ، به یک فرزند زوج فقیر تبدیل شوید که توسط مادر و پدر فروخته می شود. خانواده او از بیماری های سخت رنج می بردند ، عمویش سو malتغذیه داشت ، و حتی دارای یک قلاده کوه ، ببر ، پلنگ بود ، شن جینگلی ابراز کرد که می خواهد خودش را جلوی خانه اش آویزان کند و دوباره آن را بپوشد.

[ad_2]

منبع