دانلود کتاب مراقب باشید

[ad_1]

کلر لاجوس اقدامات خود را انجام می دهد ، گاهی اوقات به بررسی فیبر درونی ، نامرئی ، گاهی تپش قلب ، غریبگی و بی عدالتی می پردازد. او با دانستن محدودیت های ماجراجویی ، با فرو رفتن در اشکال مختلف موجودات زنده ، اعم از پوست حساس یا سنگ ، معنای خود را بازآفرینی می کند. او با لمس های متناوب ، ماهیت آنچه در اطراف او است را درک می کند ، مهمتر از همه با تفکر ، آگاهی بی امان از واقعیت ها و از دست دادن آنها ، و سرانجام ، همدلی شاعر با تاریخ است.

[ad_2]

منبع